A A A
Конкурси

За локалне самоуправе у Војводини 47 милиона динара

 

21.август 2014.

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансирао је пројекте 28 локалних самоуправа у Војводини, на основу Конкурса о суфинансирању унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у Војводини у укупном износу од око 47 милиона динара. Конкурс је завршен 11. јула 2014. године, а право учешћа су имале локалне самоуправе са територије Војводине.

Средства су додељена ради унапређења јединица локалних самоуправа које ће допринети њиховим ефикасним управљањем и развојем и оснаживању локалних власти да би одговориле на захтеве које пред њих поставља приступање Европској унији.

Представници локалних смоуправа потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Средства су одобрена општинама и градовима (у динарима):
 
1.    Житиште   1.224.000
2.    Пландиште   1.220.000
3.    Сечањ   1.194.000
4.    Бачки Петровац   9.800.000
5.    Чока   1.215.300
6.    Ковачица   1.225.000
7.    Нова Црња   1.222.000
8.    Бела Црква   1.200.000
9.    Опово   1.200.000
10.    Ковин   1.225.000
11.    Темерин   992.000
12.    Сремска Митровица   6.125.000
13.    Нови Кнежевац   1.222.000
14.    Стара Пазова   1.225.000
15.    Зрењанин   1.224.000
16.    Нови Бечеј   1.200.000
17.    Кула   1.168.000
18.    Инђија   1.225.000
19.    Мали Иђош   1.224.000
20.    Апатин   1.225.000
21.    Бачка Топола   1.219.000
22.    Оџаци   1.119.500
23.    Ада   1.218.716
24.    Сомбор   1.225.000
25.    Кањижа   1.225.000
26.    Суботица   1.110.000
27.    Панчево   1.199.000
28.    Сента   1.225.000

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: