A A A
Конкурси
 • Четвртак, 21. Новембар 2019. 14:10 Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и тачке 10. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 19. Новембар 2019. 11:35 Р е ш е њ е о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 21, 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године („Службени лист АП Војводине“, бр. 26/2017), Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01/4 од 28. јуна 2019. године, тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године као и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 13. Новембар 2019. 11:15 Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора за 2019. годину На основу члана 24.ст. 2. и члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси: Р е ш е њ е о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора за 2019. годину ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 06. Новембар 2019. 10:30 Решење о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 21, 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године („Службени лист АП Војводине“, бр. 26/2017), Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01/4 од 28. јуна 2019. године, тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године као и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 14. Октобар 2019. 14:00 Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21.,члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 30. Септембар 2019. 12:30 КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора за 2019. годину На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 04. Септембар 2019. 9:30 Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године (Сл. лист АПВ бр. 26/2017) и Предлога мера Развојне агенције Војводине за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја бр. СД-XIII-5-1/2019 од 24.04.2019. године, Одлуке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине о усвајању предлога мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја бр. СД-XIII-5-2/2019 од 24.04.2019. године и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 08. Мај 2019. 11:05 Додељена бесповратна средства привредним друштвима за отварање нових радних места по Конкурсу за 2019. годину На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места, обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01 од 08.02.2019. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-01/2019 oд 07.05.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 08. Мај 2019. 11:05 Додељена бесповратна средства привредним друштвима по Конкурсу за куповину опреме за 2019. годину На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме, обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01 од 08.02.2019. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-02/2019 oд 07.05.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 23. Април 2019. 13:40 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја за 2019. На основу члана 24.и члана 38.став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 28. Фебруар 2019. 10:50 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 28. Фебруар 2019. 10:41 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 27. Фебруар 2019. 10:50 КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 17. Децембар 2018. 13:15 Решење о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта, дописа број 401-00-00108/2018-01 Комисије за контролу државне помоћи од 7. септембра 2018. године као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 oд 07.11.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 14. Децембар 2018. 9:10 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ I Орган у ком се попуњава радно место: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад II Радно место које се попуњава: Саветник за реализацију инвестиционих пројеката – 1 извршилац, на неодређено време ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 07. Новембар 2018. 13:25 Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта, дописа број 401-00-00108/2018-01 Комисије за контролу државне помоћи од 7. септембра 2018. године као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 od 07.11.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 22. Октобар 2018. 13:55 Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 10. Конкурса за за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 17. Септембар 2018. 9:30 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 06. Септембар 2018. 10:40 КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс ), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 10. Јул 2018. 12:15 Решење о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-X-06/2018 oд 06.07.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта којим се мења Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта број: 141-401-606/2018-04 од 11.05.2018. године. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 04. Јул 2018. 15:50 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 02. Јул 2018. 14:45 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика 2018 На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 02. Јул 2018. 14:30 Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 21. Јун 2018. 10:26 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 08. Јун 2018. 9:20 КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018 ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 05. Јун 2018. 11:20 Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-IX-02/2018 од 01.06.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 01. Јун 2018. 12:00 КОНКУРС за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 01. Јун 2018. 10:40 КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 14. Мај 2018. 13:10 Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-VIII-05/2018 od 09.05.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 11. Мај 2018. 13:30 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Р е ш е њ е o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 24. Април 2018. 6:00 Конкурс за попуњавање једног извршилачког места На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 29. Март 2018. 9:20 Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја - рок 20.04.2018. На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 21. Фебруар 2018. 11:15 Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 21. Фебруар 2018. 11:15 Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 08. Фебруар 2018. 11:20 Решење о изменама Решења о додели средстава по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 9. Конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о изменама Решења о додели средстава по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 23. Јануар 2018. 11:40 Конкурс за попуњавање два извршилачка радна места На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 113/17-др.закон) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 19. Децембар 2017. 14:40 Решење о додели средства на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 9. Конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о додели средства на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 15. Децембар 2017. 10:35 Решење о неуспеху јавног конкурса На основу члана 110. став 1. тачка 4. а у вези члана 105. и 106. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16) и члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14 и 54/2014-др. одлука, 37/2016 и 29/2017) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, донео је: РЕШЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 11. Децембар 2017. 14:55 Решење о додели средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Сл гласник АПВ“ 42/2017) као и члана 7. ст. 1, тачка 1., члан 11., 12., и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013и 119/2014) , тачке VI Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-VI-6/2017 од 09.12.2017. Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о додели средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 29. Новембар 2017. 15:30 Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 7. и 8. Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 23. Новембар 2017. 15:30 Решење о додели средстава на Конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење о додели средстава на Конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 10. Новембар 2017. 11:20 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 10. Новембар 2017. 10:35 Решење o додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси Решење o додели средстава на Конкурсуза подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 10. Новембар 2017. 6:00 Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 09. Новембар 2017. 9:35 Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 24. Октобар 2017. 10:25 Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 17. Октобар 2017. 10:55 Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 16. Октобар 2017. 11:20 Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси: Р е ш е њ е o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 09. Октобар 2017. 11:20 Позив за учешће на фото-конкурсу ДКМТ Регионална развојна агенција Непрофитно јавно друштво позива Вас да поводом одржавања свечане скупштине ДКМТ која ће се одржати 21. новембра 2017.године у Новом Саду учествујете на фото- конкурсу под насловом „ Живот у Еврорегији Дунав-Криш-Мориш-Тиса“. Неопходно је да се у пријави на конкурс приложе фотографије које приказују вредности еврорегије, свакодневницу људи који живе у пограничном подручју, као и фотографије које дочаравају тренутке живота поред границе. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 05. Октобар 2017. 12:10 Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 27/2017-исправка, 29/2017 и 39/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 04. Октобар 2017. 10:45 Конкурс за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује: ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 29. Септембар 2017. 8:00 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 13. Септембар 2017. 10:00 Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 14. Јун 2017. 0:00 Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим РРА Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, реализује Програм стручне, финансијске и административне подршке мерама и пројектима у области регионалног развоја путем суфинансирања реализације пројекaта акредитованих регионалних развојних агенција. Општи циљ конкурса: Јачање институционалног оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 23. Новембар 2016. 0:00 Решење o додели средстава за суфинансирање организације манифестација и сусрета међународног карактера на територији АПВ На основу Kонкурсa за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине, који је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао 10. новембра 2016. године, донето је Решење о додели средстава за суфинансирање у износу од 1.000.000,00 динара. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 10. Новембар 2016. 9:10 Конкурс за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2016.годину и Финансијског плана за 2016.годину, суфинансираће реализацију пројеката за организацију манифестација и сусрета. Циљ конкурса je постизање успостављања нових форми међурегионалне сарадње и активно укључивање у програме регионалног развоја. Средства опредељена за овај конкурс износе 1.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине, a рок за предају предлога пројекта је 18. новембар 2016. године, до 12,00 часова – благовременим ће се сматрати само пријаве које буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог рока за предају предлога пројеката. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 04. Новембар 2015. 9:30 Додељена средства регионалним развојним агенцијама На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020 у области управлјања пројектима, који је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао 11. септембра 2015. године, донето је решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама. Одобрена средства у укупном износу од 7 милиона динара одобрена су Регионалној развојној агенцији Бачка 2 милиона динара, Регионалном центру за друштвено-економски развој Банат 2 милиона динара, Регионалној развојној агенцији Срем 2 милиона динара и Регионалној развојној агенцији Панонрег милион динара. ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 20. Октобар 2015. 12:25 Додељена средства за суфинансирање анализе стања и процена капацитета за управљање ЛЕР и ЈЛС На основу Конкурса за суфинансирање реализације пројеката удружења грађана, који доприносе изградањи ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде, који је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донето је Решење о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката. Средства у износу од 1.975.000,00 динара су додељена Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) из Београда. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 11. Септембар 2015. 0:00 Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу реализује Програм стручне, финансијске и административне подршке мерама и пројектима у области регионалног развоја путем суфинансирања реализације пројеката акредитованих регионалних развојних агенција. Ови пројекти треба да допринесу Јачање институционалног оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике, као и унапређењу процеса спровођења Акционог плана за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020 ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 01. Септембар 2015. 8:00 Конкурс: Анализа стања и процена капацитета за управљање ЛЕР у ЈЛС Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у далјем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину суфинансираће реализацију пројеката удружења грађана, који доприносе изградањи ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде. Средства определјена за овај конкурс износе 1.975.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 29/2015) у оквиру Програма 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081001 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 29. Јул 2015. 12:30 Додељена средства за суфинансирање у области управљања пројектима На основу Конкурса за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима, који је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донето је Решење о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката. Средства у износу од 12 милиона динара су додељена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и то ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 16. Јул 2015. 0:00 Одлука о додели средстава по Конкурсу за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција На основу Конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, који је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донешена је Одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката. ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 08. Јун 2015. 8:00 Конкурс за суфинансирање унапређења рада институција у области управљања пројектима Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује Конкурс за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управлјања пројектима. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2015. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде до 85 % од укупне вредности пројекта ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 04. Јун 2015. 0:00 Измена конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, објавлјен у дневном листу „Данас“, дана 29.05.2015. године, мења се у погледу износа средстава, тако да се износ средстава од „3.500.000,00 динара“ замењује износом од „2.935.628,00 динара“. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 29. Мај 2015. 8:21 Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, мај 2015 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција. Циљ конкурса је постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања Европској унији. Од кључног значаја је унапређење информисаности и разумевања грађана о процесу приступања Европској унији. Средства опредељена за овај конкурс износе 3.500.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине, а рок за предају предлога пројекта је 8. јун 2015. године. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 08. Мај 2015. 15:24 Донета одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је донео Одлуку о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција у укупном износу од 3.469.372,00 динара. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 22. Април 2015. 0:00 Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину представља основ за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује субвенције у укупном износу од 25.000.000,00 динара. у оквиру програма Подстицаји развоју привреде. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 13. Март 2015. 8:30 Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција. Средства опредељена за овај конкурс износе 3.500.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014) у оквиру Програма 0601 Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 19. Децембар 2014. 0:00 Одлука о додели бесповратних средстава На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и тачке 11. Конкурсу за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013 покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је Одлуку о додели бесповратних средстава сходно Конкурсу за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 12. Децембар 2014. 0:00 Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и тачке 11. Конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика. Конкурсом за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика расписаним 06. 11. 2014. године и објављеним у дневном листу „Данас“ и Изменом Конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика објављеним у дневном листу „Данас“ 10.12.2014. године предвиђено је: суфинансирање активног укључивања организација цивилног друштва у процесе јачања одговорности и транспарентности јавне управе, дефинисање стратешких праваца развоја локалних заједница и приближавање идеје и процедура европских интеграција и регионализма. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 10. Децембар 2014. 13:32 Измена конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21 и 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објављује ИЗМЕНУ КОНКУРСА за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика. ОПШИРНИЈЕ
 • Субота, 06. Децембар 2014. 0:00 Конкурс за представљање реализованих пројеката ЛС финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат), у оквиру својих надлежности, закључака Покрајинске владе о међународној сарадњи јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине и Финансијског плана Секретаријата за 2014. годину, суфинансираће реализацију пројекта удружења грађана који доприноси унапређењу информисања, разумевања и знања грађана о реализованим пројектима суфинансираних из фондова Европске уније. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 06. Новембар 2014. 8:00 Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе ефикасном управлјању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. Средства определјена за овај Конкурс износе 4.300.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс). Износ средстава који одобрава Секретаријат по пројекту износи максимално 200.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 04. Септембар 2014. 0:00 Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области ефикасних локалних и регионалних јавних политика Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски донео је решење о додели средстава за суфинансирање пројеката који доприносе унапређењу израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика. Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. године („Сл. Лист АПВ“ бр. 50/2013 и 24/2014) у оквиру функције 180, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама у износу од 3.689.500,00 динара. Ради унапређења израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика јачањем улоге цивилног друштва чиме се стварају се услови за унапређење процеса стратешког планирања као и почетак процеса програмског буџетирања и ефикасније управљање средствима из домаћих и међународних фондова, Покрајинска Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 3.689.500,00 динара. Удружења грађана којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 21. Август 2014. 12:10 За локалне самоуправе у Војводини 47 милиона динара Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансирао је пројекте 28 локалних самоуправа у Војводини, на основу Конкурса о суфинансирању унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у Војводини у укупном износу од око 47 милиона динара. Конкурс је завршен 11. јула 2014. године, а право учешћа су имале локалне самоуправе са територије Војводине. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 06. Август 2014. 0:00 Конкурс за унапређење ефикасних јавних политика Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе ефикасном управлјању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. Средства определјена за овај Конкурс су у износу од 4.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013) у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. ОПШИРНИЈЕ
 • Субота, 28. Јун 2014. 0:00 Конкурс за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у ЈЛС Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину, дефинисао је потребу за унапређењем институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, у циљу оснаживања локалних власти да одговоре на захтеве које пред њих поставља приступање ЕУ. Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину (“Сл. лист АПВ”, бр. 50/2013) у укупном износу од 55.000.000,00 динара , у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти. Право учешћа на Конкурсу, као подносиоци пројеката, имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu (“Sl. list APV”, br. 50/2013) u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara , u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti. Pravo učešća na Konkursu, kao podnosioci projekata, imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 23. Април 2014. 0:00 Стипендија за боравак студената у Берлину Немачки Бундестаг у сарадњи са три универзитета у Берлину нуди стипендије високо-квалификованим и политички заинтересованим младим особама из земаља источне и југоисточне Европе. Младим људима из Србије пружа се могућност да у току петомесечног боравка у Немачкој у периоду од 1. марта до 31. јула 2015. године упознају политички систем Савезне Републике Немачке и Европске уније. Стипендисти ће у оквиру своје праксе активно учествовати у раду канцеларије једног од посланика Бундестага и тако се упознати са парламентарним системом и политичким процесом доношења одлука у Немачкој. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 11. Април 2014. 13:30 Додељења средства НАЛЕД-у за пројекат Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је средства Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за пројекат „Повољно пословно окружење као покретач развоја Војводине“ у оквиру Конкурса за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 05. Март 2014. 0:00 Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину дефинисао је потребу за подстицање иновативног приступа у промовисању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе у циљу успостављања повољног пословног окружења. Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АПВ“, број 50/2013) у укупном износу од 6.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. ОПШИРНИЈЕ
 • Уторак, 22. Октобар 2013. 13:40 Одобрена средства за суфинансирање трошкова учешћа ЈЛС на сајму INVESTEXPO 2013 Одобрава се исплата средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду и то: ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 03. Октобар 2013. 0:00 Решење о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу У циљу јачања улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу, односно информисању и едукацији јавности, консултовању јавности, успостављању дијалога између различитих заинтересованих страна са локалном самоуправом и успостављању партнерства, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 3.992.280,40 динара. Удружења регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине, којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. ОПШИРНИЈЕ
 • Петак, 27. Септембар 2013. 11:00 Конкурс за суфинансирање учешћа локалних самоуправа на сајму INVESTEXPO Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду. Средства за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2013. годину у висини од 1.600.000,00 динара. Цилј Конкурса је промоција инвестиционих могућности, презентација основних карактеристика привредних потенцијала, инфраструктурних капацитета, индустријских и радних зона, туристичких капацитета и изградње спортских центара јединица локалних самоуправа. Право учешћа на Конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине. Средства за суфинансирање доделјиваће се бесповратно у максималном износу до 80.000,00 динара по поднетом предлогу пројекта. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 18. Септембар 2013. 0:00 Расписан конкурс за пријем радника на одређено време Расписан оглас за пријем радника на одређено време у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу до повратка радника са функције ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 14. Август 2013. 0:00 Расписан кокурс за стипендије за стране уметнике у Штајерској У име Владе покрајине Штајерске, министар за културу др Кристијан Бухман (Цхристиан Буцхманн) расписао је стипендију за младе уметнике, кустосе и теоретичаре на свим пољима савремене уметности за 2014. годину. Стипендије ће бити додељене на основу предлога комисије. Овај програм се односи на слободне уметнике/кустосе/теоретичаре савремене уметности из европских и неевропских земаља, који су заинтересовани за сарадњу са штајерским уметницима. Корисницима стипендије ће бити одобрено 850 евра месечно за продужена истраживања и трошкове живота, укључујући и становање. Уметницима ће бити наплаћен допринос за административне трошкове. Трајање стипендија ће бити одређено у односу на обим културног пројекта. Више информација можете наћи на: www.kulturservice.steiermark.at ОПШИРНИЈЕ
 • Понедељак, 12. Август 2013. 0:00 Јавни конкурс за удружења грађана у области ефикасних јавних политика и услуга Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу. Путем конкурса додељују се бесповратна средства удружењима грађана у укупном износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара), обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину. Циљ конкурса је да са се на локалном нивоу унапреди информисање, едукација и консултовање јавности, успостави дијалог између различитих заинтересованих страна и/или са локалном самоуправом и успоставе партнерства како би се допринело развоју демократије, поштовању људских права, ефикасности и доступности јавних услуга и у најширем смислу побољшању квалитета живота грађана. ОПШИРНИЈЕ
 • Среда, 24. Јул 2013. 0:00 Додела средстава локалним самоуправама на основу конкурса Ради унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини које ће допринети побољшању услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и пословном сектору, повећаном учешћу грађана у управљању јавним пословима, јачању институционалних оквира за постизање задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 53.360.140,00 динара. На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012) и одељка ИВ. тачка 7. Конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Бранислав Бугарски донео је Решење о додели средстава за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у 42 јединице локалних самоуправа у АП Војводини. Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012) i odeljka IV. tačka 7. Konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Branislav Bugarski doneo je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u 42 jedinice lokalnih samouprava u AP Vojvodini. ОПШИРНИЈЕ
 • Четвртак, 18. Јул 2013. 0:00 Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2013. години Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује субвенције у укупном износу од 46.000.000,00 динара. Средства се одобравају наменски, по принципу рефундације, за трошкове улагања у материјалну имовину, умањене за исказан износ пореза на додатну вредност - до максималног износа од 100.000 евра у динарској противвредности по привредном субјекту. Конкурс је отворен до 01. октобра 2013. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2013. годину. ОПШИРНИЈЕ
Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: