A A A
Контакт

Контакт информације

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад
Република Србија

 

Е-меил: region@vojvodina.gov.rs

http://www.region.vojvodina.gov.rs

 

 

ПИБ: 105702405
 
Матични број: 08891559
 
Шифра делатности: 8411
 
Рачун извршења буџета број: 840-30640-67
 
Радно време: 8-16 сати

Огњен Бјелић - покрајински секретар

ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

 

 

Горан Иванчевић - заменик покрајинског секретара

goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4894

Faks: 021 456 060

 

 

Небојша Војновић - подсекретар

nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: +381 (0)21 456 274

 


Сектор за локалну самоуправу и правна питања

Шандор Егереши, помоћник покрајинског секретара
sandor.egeresi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4040

 

Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције

Небојша Дракулић, помоћник покрајинског секретара
nebojsa.drakulic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207

 


Одељење за опште, материјално-финансијске и заједничке послове
Татјана Визи, виши референт

tatjana.vizi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586

Факс: 021 456 060

 

 

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Александар Прекодравац, самостални саветник

aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4542, Факс: +381 (0)21 456 274

 


Овлашћено лице за сарадњу са новинарима и јавним гласилима

Мирјана Батић, саветник

mirjana.batic@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4407, Факс: +381 (0)21 456 274

 

 

Лице задужено за одржавање интернет презентације

Иван Пинтер, саветник

ivan.pinter@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4897

 

 


View Larger Map

 

 

Контактирајте нас

 

Унесите своје име:

 

Адреса електронске поште:

 

Наслов поруке:

 

Унесите своју поруку:

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: