A A A
Документа

Унутрашње уређење

 

  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - јануар 2019. године

 

  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - фебруар 2018. године

 

  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - август 2017. године

 

  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - новембар 2016. године
  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - јул 2016. године
  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - мај 2016. године

 

  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - септембар 2015. године
  • Одлука о кодексу понашања у покрајинским органима

 

  • Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

 

  • Правилник о утврђивању програма обуке ради стручног усавршавања службеника за 2019. годину

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: