A A A
Вести

Дракулић: Заједнички приоритети развоја економски ће оснажити општине

 

Конференција о регионалном развоју у Суботици

Помоћник у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић отворио је трећу у низу конференција на тему регионалног развоја, којa je одржана 11. децембра 2018. године у Суботици.

Он је овом приликом рекао да је данашња конференција организована као израз заједничког гледања на приоритете развоја, а поготово када су у питању начела Европске уније која се односе на равномерни регионални развој.

- Ресорни секретаријат додељује значајна средства за пројекте и на тај начин утиче да се у локалним самоуправама у Војводини унапреди окружење и потенцијал који може да допринесе квалитетнијем животу, а који је у сагласности са приоритетима Покрајинске владе. Ефекти такве сарадње ће допринети развоју свих локалних самоуправа у Војводини и мотивисати их да идентификују развојне потребе које обезбеђују остварење заједничких интереса у циљу изградње бољих услова за економско оснаживање општина - рекао је Дракулић.

 

Конференција о регионалном развоју у Суботици

Према речима Ендре Балаша из Регионалне развојне агенције „Панонрег“, који је говорио о ИПАРД и ЛЕАДЕР програму и европским фондовима који су намењени регионалном развоју, посебно треба нагласити значај концепта паметних градова.

- Следеће године истиче важење већине стратегија развоја општина, које ће бити ревидиране и то је шанса да паметним технологијама нађемо место у новим стратегијама. Успешно привлачење фондова и ефикасна реализација пројеката је последица добро усклађених стратегија и комуникације међу партнерима, оспособљености и мотивације стручног кадра, као и ресурса и капацитета локалне смпоуправе, а не ствар наше одлуке - истакао је Ендре Балаша.

Говорећи о имплементацији јединственог софтверског решења „Смарт дев“ за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката, Владица Војиновић са Универзитета „Едуконс“ је овом приликом нагласила да је циљ да све локалне самоуправе користе ову платформу, ради боље искоришћености ресурса.

 

Конференција о регионалном развоју у Суботици

- Софтвер је прилагођен јединицама локалне самоуправе које могу да га користе бесплатно захваљујући сарадњи ресорног секретаријата и Универзитета „Едуконс“. Ово је прилика да покажемо због чега је неопходно коришћење софтвера и које су његове предности, јер се на тај начин остварује боља комуникација између виших и нижих нивоа власти што ће омогућити ефикасно лоцирање ресурса и усмерити расположива средства – оценила је Владица Војиновић.

Како је на конференцији истакла Љубица Месарош, заменица директора Регионалне развојне агенције „Панонрег“, стратегија паметне специјализације води структурним променама у економији регије на коју се односи, а манифестује се путем прелаза са традиционалних на нове секторе и производне технике , као и развој нових активности.

- Модернизација технологије у постојећим индустријама и развој посебних апликација за нове технологије, које ће бити покретач развоја будућих производа и услуга, предуслов су за имплементацију паметних специјализација – рекла је Љубица Месарош.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: