A A A
Вести

Kонкурс за пријаву на 6. циклус Специјалистчког програма „Управљање регионалним резвојем кроз ЕУ фондове“

 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине, уз подршку Покрајинске владе, у циљу јачања покрајинских капацитета, кроз упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, значајем и могућностима приступања европским фондовима, као и кроз конкретну обуку за писање и имплементацију европских пројеката, расписује:


КОНКУРС ЗА VI ГЕНЕРАЦИЈУ ПОЛАЗНИКА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“


КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ ФИНАНСИРАН ЈЕ СРЕДСТВИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


ПРЕДНОСТИ ПРОГРАМА:

-    стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније,
-    упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
-    предавачи на Програму су стручњаци са великим теоријским и практичним искуством у управљању ЕУ фондовима и програмима,
-    две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,
-    студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
-    ширење мреже потенцијалних партнера,
-    стицање знања о управљању пројектним циклусом,
-    представљање успешних пројеката,
-    уверење за полазнике који успешно савладају Специјалистички програм.


ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖЕ КАНДИДАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ИМАЈУ:

Јединице локалне самоуправе, покрајинска администрација, развојне агенције, јавна и јавно-комунална предузећа, образовне институције, институције културе, организације цивилног друштва, факултети, истраживачке установе и друге институције које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.


УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОГРАМ:

Право пријаве на конкурс имају:

-   Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи
-   Лица која раде у институцијама/организацијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине
-   Сагласност  институција/организација за учешће кандидата на Програму
-   Могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу)
-   Стечено високо образовање на студијама минимум првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
-   Познавање рада на рачунару (MS Office)
-   Знање енглеског језика на Б1 нивоу – обавезно знање енглеског језика на Б1 нивоу, као доказ потребно је приложити уверење (Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS (оцена најмање 40), IELTS level 4 или више, English TOEFL (оцена најмање 57), или друга уверења (школа страних језика, положен испит на факултету и сл.) – за кандидате који не приложе уверење о знању енглеског језика, Фонд „Европски послови“ АП Војводине организоваће тестирањe.

Почетак Програма предвиђен је за мај 2019. године.


Завршетак Програма предвиђен је за децембар 2019. године.
 
Настава ће се изводити  петком од 17:00 до  20:00 и суботом од 09:00 до 17:30 часова.

Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, две једнодневне теренске посете у Војводини, једно вишедневно студијско путовање у иностранство, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова.

Рок за достављање скениране, потписане и оверене пријаве 19. април 2019. године до 16.00 часова.

Пријавни формулар можете преузети ОВДЕ

Пријавни формулар можете послати на fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: