A A A
Вести

Preko 3 miliona evra iz Evroregije DKMT

 

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski predsedavao je zasedanjem Skupštine regionalne saradnje Dunav-Kriš-Moriš-Tisa koja je održana 6. marta 2015. godine u Pokrajinskoj vladi.

- Plodotvorna saradnja koju Vojvodina ima u okviru Evroregije DKMT (Duvan-Kriš-Moriš-Tisa) sa svojim komšijama traje preko 15 godina, a ono što želim da naglasim je da smo u poslednjih 10 godina realizovali projekte od preko 3 miliona evra, što smatram da je veliki uspeh, jer smo to pokazali i u programima prekogranične saradnje koja ne bi bila na tom nivou da nije bilo okvira DKMT – naglasio je sekretar Branislav Bugarski.

Kako je ovom prilikom rekao sekretar Bugarski sa politikom koja je vođena na tom nivou 18 godina, postavljene su dobre polazne osnove za programe prekogranične saradnje i pioniri smo te vrste rada na prostorima Jugosistočne Evrope, i dodao je da se nada da kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, utoliko će i rad DKMT-a biti intenzivniji, moći će da se radie veći i ambiciozniji projekti i da se više investira u infrastrukturu, saobraćaj, turizam, kao i da na viši nivo podigne mobilnosti ljudi, roba, ideja i time podigne značaj ovog regiona na evropskom kontinentu.

- Nadam se da zajedno, ako ne možemo da izbrišemo administrativne granice, da možemo da ih izbrišemo u glavama, i da svojim građanima, što smo dužni kao političari, omogućimo bolji život, brži društveno-ekonomski razvoj i kvalitetniju svakodnevnicu – istakao je Branislav Bugarski, i dodao da smatra da je Evroregion DKMT dobra polazna osnova za tu vrstu ideja i zahvalio se na dosadašnjem angažmanu i saradnji svih učesnika.

- Nadam se da će ovogodišnje predsedavanje Vojvodine ostati upamćeno kao predsedavanje u kojem je postavljen temelj za narednih sedam godina, za finansijski period 2014-2020. godine – rekao je Branislav Bugarski.

 

Nakon usvajanja dnevnog reda, prezentaciju „HUSRB Railway” projekta je predstavio zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Balint Juhas, gde je rečeno da je projekat od izuzetnog značaja za ovaj region, jer obuhvata županije Čongrad, Bač-Kiškun i pokrajinu Vojvodinu.

- Ovaj projekat je jedan od najvrednijih i najsloženijih, a partnerski sporazum je potpisan 2012. godine. Projekat je trajao 22 meseca i vrednosti je 1,7 miliona evra, a obezbediće veću mobilnost roba, usluga i ljudi. Do sada je urađena projektno-tehnička dokumentacija, a sada bi trebalo pristupiti izgradnju prekogranične železničke pruge. Cilj nam je da putem ovog projekta obezbedimo ekonomsku konkurentnost ovog regiona – istakao je Balint Juhas.

Prezentaciju projekta „Across the Tisa” je održala direktorka Neprofitnog javnog društva DOO DKMT Ester Čokaši, a po njenim rečima do ovog projekta je došlo, jer je shvaćeno da nisu iskorišćeni potencijali na rekama u regionu, jer nisu postojali rečni pogranični prelazi.

- DKMT je hteo da poboljša komunikaciju između carinskih organa u Evroregiji DKMT, pa je ova studija imala za cilj, između ostalog, da obezbedi bolju komunikaciju između njih zbog čega smo organizovali časove srpskog i mađarskog jezika, za srpske službenike i mađarske službenike na graničnim prelazima. Ono što je najzačajnije je da smo razradili planove za izgradnju rečnih pristaništa u Apatinu, Baji i Segedinu – ocenila je Ester Čokaši.

Očekivani rezultati projekta „Across the Tisa“ su tri rečna pogranična prelaza, porast saobraćaja, protoka ljudi i robe, bolje korišćenje potencijala rečnog turizma, kao i jača saradnja Mađarske i Srbije između pograničnih organa vlasti.

Pokrajinski sekretar Branislav Bugarski predstavio je Informaciju o IPA prekograničnom programu Rumunija Srbija 2014–2020, gde je najveći projekat izmuljavanje reke Begej. Kako je rečeno, rumunska strana je već uradila izmuljavanje korita Begeja, a potrebno je da se to uradi i sa ove strane granice, što je strateški prioritet za finansijski period 2014-2020. za šta se očekuju sredstva iz novog finansijskog IPA prekograničnog programa. Očekuje se da za ovaj projekat bude povučeno 75 miliona evra.

- Sa rumunskim županijama imamo izvanrednu saradnju i projekte, i za sledeću godinu smo se odlučili za nekoliko prioriteta, a to je promovisanje zapošljavanja i usluga za inkuzivni rast sa raspoređenih oko 18 miliona evra, a drugi prioritet je zaštita životne sredine sa sumom od oko 18 miliona evra. Treći prioritet je održiva mobilnost i pristupačnost, jer želimo da razvijamo sve vrste transporta i da omogućimo bolju konkurentnost. Četvrti prioritet je razvoj održivog turizma, preko razvoja biciklističke rute duž reke Begej. Uz značajne napore uspeli smo da otvorimo tri granična prelaza sa Rumunijom u severnom i srednjem Banatu, koja su od velikog značaja za građane u pograničnim mestima – istakao je Bugarski.

Informaciju o Dunavskom transnacionalnom programu 2014–2020 prezentovao predstavnik Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, dok je o mogućnostima promocije postojećih tematskih turističkih ruta na nivou DKMT govorio Fran Mikuličić, predstavnik Regionalne razvojne agencije Bačka, i predstavio projekat „DMC Dunav“ u kom učestvuje 9 vojvođanskih opština.

Zasedanju skupštine su prisustvovali predstavnici konzulata Mađarkse i Rumunije i Sanda Šimić, pomoćnik direktora u Kancelariji za evropske integracije Republike Srbije.

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: